Zde je vždy potřeba konzultace s odborníkem. Obecně platí, že můžeme bezpečnostní dveře montovat před i po pokládce nové podlahy. Důvodem, proč montovat bezpečnostní dveře po pokládce je fakt, že je jasně určena výška podlahy a zároveň podlahová krytina probíhá i pod prahem dveří. V případě montáže před pokládkou podlahy je třeba zadat čistou míru výšky podlahy a zároveň dbát na to, aby na práh dveří, který zůstane podložený klínky, nebylo vstupováno a tím nedošlo k jeho prohnutí a poškození.
Při celkové rekonstrukci bytu je vhodné montovat bezpečnostní dveře v době, kdy jsou hotové bourací práce, likvidace stavební suti a vystavěny nové konstrukce. Bezpečnostní dveře jsou odolné proti poškození a zároveň je možné bezpečnostní dveře chránit nalepením kartonového obalu.